1-10 Οκτωβρίου 2021: Older Adult Mental Health Awareness Week

Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία των ατόμων τρίτης ηλικίας, που θα διαρκέσει από 01 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2021, είναι μια νέα πρωτοβουλία της International Psychogeriatric Association (IPA). Παρακάτω επισυνάπτεται υλικό σχετικό με...

Προκήρυξη ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”

Το ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”, δέχεται αιτήσεις έως και τις 15/06/2021, με έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2021. Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται: η αφίσα, το ενημερωτικό δελτίο καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την...

Sense-Cog

European research to tackle the triple challenge of dementia, hearing and vision impairment The combined impact of dementia, age-related hearing and vision impairment is to be investigated by a European research consortium led by the University of Manchester, in which...