Το ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”, δέχεται αιτήσεις έως και τις 15/06/2021, με έναρξη μαθημάτων τον Σεπτέμβριο 2021.

Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτονται: η αφίσα, το ενημερωτικό δελτίο καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ “Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα”.

ΠΜΣ Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα

Ενημερωτικό Δελτίο

Διδάσκοντες και Δομή Προγράμματος