1η Επιστημονική Συνάντηση, «Kατάθλιψη στη Τρίτη ηλικία διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδιαιτερότητες», 27-28 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.