Η εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία των ατόμων τρίτης ηλικίας, που θα διαρκέσει από 01 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2021, είναι μια νέα πρωτοβουλία της International Psychogeriatric Association (IPA).

Παρακάτω επισυνάπτεται υλικό σχετικό με αυτήν την πρωτοβουλία.

AwarenessWeek