Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ψυχογηριατρικής Εταιρείας σας προσκαλεί στο 1ο Συνέδριο Ψυχογηριατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Νοεμβρίου 2023, στο Royal Olympic, στην Αθήνα, με διεθνή συμμετοχή.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί το συνολικό έργο της ψυχογηριατρικής στην Ελλάδα, ενώ θα επικοινωνηθούν οι νεότερες εξελίξεις και οι δράσεις στον τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις για το συνέδριο.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος : Α. Πολίτης
Αντιπρόεδρος. : Π. Αλεξόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ε. Σταμούλη
Ταμίας : Μ. Πασσά
Μέλη : Α. Κώνστα
Θ. Βορβολάκος
Ε. Κατιρτζόγλου