Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ψυχογηριατρική», η Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία (ΕΨΓΕ), σε συνεργασία με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, διοργανώνει την 2η Εκπαιδευτική Ημερίδα Ψυχογηριατρικής, η οποία θα λάβει χώρα στις 4 Μαρτίου 2017 στη Λάρισα, με Θέμα: «Από την έρευνα στην κλινική πράξη».

Παρατίθενται η αφίσα και το αναλυτικό πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ημερίδας:

Αφίσα 2ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας Ψυχογηριατρικής

Πρόγραμμα 2ης Εκπαιδευτικής Ημερίδας Ψυχογηριατρικής