Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ψυχογηριατρική», η Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία (ΕΨΓΕ), σε συνεργασία με την Ψυχιατρική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει το 3ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ψυχογηριατρικής, το οποίο θα λάβει χώρα στις 27-28 Απριλίου 2018 στην Αλεξανδρούπολη, με Θέμα: «Από την έρευνα στην κλινική πράξη».

Παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου:
3ο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Ψυχογηριατρικής