Επισυνάπτεται έγγραφο οδηγιών για ηλικιωμένους και άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους και βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιδημία από τον ιό COVID-19.