Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση με θέμα την «Άνοια» (Join Action on Dementia), Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναμεσα τους και η Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των συνεργατικών δράσεων μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων που θα ορίσουν κοινό πλαίσιο δράσεων για τα κράτη μέλη έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και η παροχή φροντίδας σε ασθενείς με Άνοια και στους φροντιστές τους. Η Ελληνική συμμετοχή της συγκεκριμένης δράσης αποτελείται από τη συνεργασία των ακολούθων φορέων: Υπουργείο Υγείας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου ΕΚΠΑ, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ και Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ». Οι συγκεκριμένοι φορείς δραστηριοποιούνται στα πακέτα εργασίας WP6 «Residential care» που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες μακροχρόνιας παραμονής, με εκπαίδευση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού των απομακρυσμένων μονάδων μέσω της τηλεïατρικής, το πακέτο εργασίας WP4 «Diagnosis and post-diagnosis support» που προάγει την έγκαιρη-πρωïμη  διάγνωση στην κοινότηταμε την εκπαίδευση φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και Το πακέτο εργασίας WP7 «Friendly Communities», δηλαδή  φιλικές κοινότητες προς την άνοια δηλ. κοινότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πασχόντων : ασφάλεια, πρόσβαση στις κοινοτικές υπηρεσίες, δημιουργία κοινωνικών δικτύων και αποδοχή των ασθενών και των φροντιστών από την κοινότητα. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλικές Κοινότητες», πραγματοποιήθηκαν πρωτοβουλίες στους  Δήμους Βύρωνα, Βριλησσίων, και  Αθηναίων που αποσκοπούσαν στην εφαρμογή δράσεων για την  διαμόρφωση συγκεκριμένων θεωρητικών /ερευνητικών προτύπων για τις φιλικές κοινότητες. Ολες οι παραπάνω δράσεις ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα  αξιολογούνται με συγκεκριμένους σταθμισμένους  δείκτες και τον Οκτώβριο θα δημιουργηθούν οι Ευρωπαικές οδηγίες προς τα κράτη μέλη.