Ευρωπαϊκή Έρευνα που στοχεύει στην διαχείριση ασθενών με διαταραχές μνήμης, ακοής ή/και όρασης

Το Πανεπιστήμιο του Manchester (University of Manchester) ηγείται μιας νέας Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της συνολικής επίπτωσης, σε ασθενείς με διαταραχές μνήμης, των διαταραχών ακοής και όρασης. (http://www.sense-cog.eu)
7 στους 10 Ευρωπαίους πολίτες, άνω των 65 ετών, παρουσιάζει διαταραχές στην ακοή ή και στην όραση και το 80% των ηλικιωμένων άνω των 80 ετών έχουν διαταραχές στην ακοή που είναι παράγοντας κινδύνου για την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών.
Σκοπός του πρόγραμματος είναι η πιλοτική εφαρμογή θεραπευτικής παρέμβασης/υποστήριξης στους ασθενείς και στους φροντιστές τους από εξειδικευμένους θεραπευτές αισθητηριακών ελλειμμάτων “sensory therapists” και η ανάπτυξη online δοκιμασιών και εκπαιδευτικών εγχειριδίων που θα βοηθήσουν τους λειτουργούς υγείας στη διάγνωση και αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την ταυτόχρονη παρουσία διαταραχών μνήμης και διαταραχών ακοής ή/και όρασης.